בס"ד

טופס הרשמה למלווה מלכה - מרתון 2017

Registration form for Melava Malka - Marathon 2017

----------------------------------------------------------------------------------------

 

פרטים אישיים | Information

 

שם משפחה Last name
שם פרטי First name
דוא"ל E-mail
מדינה Country
נייד Phone

 

מספר משתתפים | Number of participants

 

מבוגרים Adults

 

בית חב"ד לא מבקש תשלום עבור המלווה מלכה אך נשמח מאד באם תועילו בטובכם לשאת תרומה למען הפעילות הענפה של בית חב"ד.
 
 Bet Chabad offers you this Melava Malka for free, but we would very much appreciate any donation so we can further our activities!
 
ברצוני לתרום - I'd like to donate

  

 

הסעודה תתקיים בשעה 20:30 בבית חב"ד

כתובתנו:  Albert Cuypstraat 165, 1073BC Amsterdam

(מייל אוטומטי ישלח אליכם מיד לאחר הרישום)

 

The meal will be served at 20:30 at the Chabad House

Address: Albert Cuypstraat 165, 1073BC Amsterdam

(You'll receive an automated email once registration has been received)