סעודת חג ראש השנה הערב בכתובת שרשומה במייל שמקבלים אחרי שנרשמו!**|**בית חב''ד ייפתח שוב אחרי שבת! **|**Rosh Hashana dinner at location mentioned in email after sign up!
Printed from ChabadAmsterdamCenter.com

Marathon 2017

Marathon 2017

 Email

 בס"ד

 To sign up for Melava Malka on the eve of Marathon 2017 please click here

תמונה1.jpg

 

 

 Email