סעודת חג ראש השנה הערב בכתובת שרשומה במייל שמקבלים אחרי שנרשמו!**|**בית חב''ד ייפתח שוב אחרי שבת! **|**Rosh Hashana dinner at location mentioned in email after sign up!
Printed from ChabadAmsterdamCenter.com

Rosh Hashana

Rosh Hashana

 Email

  Rosh Hashana

Please join our festive Rosh Hashana dinner! 

כפתור העברה EN   כפתור CC EN 

 For Chabad on Campus Rosh hashana meals for students please click here

 

 Email