סעודת חג ראש השנה הערב בכתובת שרשומה במייל שמקבלים אחרי שנרשמו!**|**בית חב''ד ייפתח שוב אחרי שבת! **|**Rosh Hashana dinner at location mentioned in email after sign up!
Printed from ChabadAmsterdamCenter.com

Upcoming events

Upcoming events

 Email
 Email