סעודת חג ראש השנה הערב בכתובת שרשומה במייל שמקבלים אחרי שנרשמו!**|**בית חב''ד ייפתח שוב אחרי שבת! **|**Rosh Hashana dinner at location mentioned in email after sign up!
Printed from ChabadAmsterdamCenter.com
Judaism
Jewish History
Tishrei 3, 5778
Jewish History
Daily Study
Weekly Magazine
An overview of Rosh Hashanah's custom's and traditions.
Many have the custom to begin the Rosh Hashanah meals with round challahs, often filled with raisins and sweeter than usual. Here's why.
By adolescence I was doing my own thing on Rosh Hashanah and Yom Kippur—and it wasn't anywhere near a synagogue.
Chaim has a neurological condition and developmental disability. Tamar has Down syndrome. What a wonderful match!
He’s refused to eat for the past four weeks. The doctors say that his organs are starting to shut down . . .
Read more »
Candle lighting time
Candle lighting
Please note: No meals at the Chabad House!
Rosh Hashana: 18:55
2nd day: 20:25
Parashat Ha'azinu: 18:55
Yom...
Shabbat ends:
Parshat Ha'azinu: 20:21
Yom Kippur: 20:04